Mana Computer Service
We Care for you
 
 
 
 
 
 

De naam MCS staat voor het creëren van een samenwerking tussen klant en leverancier. Deze samenwerking willen wij bereiken door een omgeving te scheppen waarin de klant en MCS hetzelfde doel nastreven. Dit is mogelijk door af te stappen van het idee dat de klant altijd opdraait voor het risico dat een netwerk met zich meebrengt. Hierbij staat centraal dat een netwerk voor de klant budgetteerbaar wordt.

MCS neemt het risico van het netwerk dan ook op zich op basis van vaste tarieven. Hierdoor wordt niet alleen het hebben van een netwerk voor de ondernemer budgetteerbaar maar het leidt ook tot daadwerkelijke oplossingen bij problemen.

MCS realiseert zich dat het netwerk ondersteunend dient te zijn ten behoeve van uw werkzaamheden. Wij streven er dan ook naar om een stuk zorg bij u weg te nemen en vervolgens garantie te bieden met betrekking tot het leveren van een betrouwbaar instrument, het netwerk.
 
Werkwijze

MCS richt zich op de relatie met u, om zodoende een juiste afstemming te maken met uw diensten en wensen. Hierbij zijn uw voorwaarden vanzelfsprekend en leidend in de door ons aan te dragen oplossingen. Wij denken niet primair in technische oplossingen maar bespreken liever met u welke functionaliteiten u verlangt van uw netwerk.

Wij zullen op basis van een inventarisatie de risico's en mogelijkheden in kaart brengen om met u een gewenste situatie te realiseren. Dit op basis van samenwerking waar onze naam voor staat:

 • u op basis van uw behoeften en wensen;
 • MCS op basis van haar kennis en ervaring van zowel het technische deel (computernetwerken) als het bedrijfskundige deel (toepassingen). 
Doelgroep

MCS is gespecialiseerd in het bieden van diensten aan bedrijven in het mkb.

Onze diensten zijn gericht op bedrijven met en zonder automatiseringskennis. De modulaire opbouw van onze diensten zorgt er voor dat wij de volledige zorg van uw netwerk uit handen kunnen nemen aangepast aan het door u gewenste service niveau. Heeft u een of meerdere beheerder(s) in dienst? MCS zorgt er voor dat zij een escalatie middel hebben.

Doordat MCS zich bezighoudt met het in optimale conditie houden van uw netwerk zijn wij niet gelimiteerd tot een branche. Waar nodig werken wij samen met de leverancier die uw maatwerksoftware onderhoudt.

Op dit moment bedienen wij diverse klanten uit onder meer de volgende branches:

 • Accountancy
 • Advocatuur
 • Assurantie
 • Garage bedrijven
 • Demontage bedrijven 
 • Makelaardij  
 • Zakelijke dienstverlening
  •  
  ©Mana Computer Service 1999-2018  0165-565653 Privacyverklaring Algemene voorwaarden